PP-tjenesten har sine kontorer i 3. etasje i Kystnæringssenteret, Sortland sentrum


Inngang til våre lokaler er på nordsiden av Kulturfabrikken, samme siden som vender mot Sortlandsbrua.

 

Kontaktopplysninger

PP-tjenestens medarbeidere er tilgjengelige på telefon, SMS og e-post (se kontaktinfo til hver enkelt under fanen Ansatte).

 

 

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen er et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste mellom kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen. Samarbeidet ble opprettet i 1972, og hovedkontoret ble lagt til Sortland.


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og/eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6, og Barnehageloven § 33.
PPT har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. I sitt arbeid skal tjenesten ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsmuligheter i barnehage og skole. Tjenesten kan også gi veiledning til barnehager og skoler med tilrettelegging for barn med spesielle behov.