God skolestart

38.18 kb

God skolestart

38.18 kb

Informasjon til foresatte

138.33 kb

Uteaktiviteter for 1. klasse

30.82 kb

Uteaktiviteter - liste over anbefalt utstyr

20.52 kb

Sanseaktiviteter i skogen - eksempler på oppgaver

121.76 kb

Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter

31.56 kb

Forslag til strukturering av teamleders oppgaver

241.42 kb

Matematikeren - en enkel og morsom vei til tallene!

8.98 kb

Informasjon om skrivedans

129.97 kb

Observasjonsguide - generelt fokus

231.79 kb

Rapport - økt tverrfaglig kompetanse i skolen

9.34 kb

Tidslinje

45.91 kb

Tips vedrørende evaluering og tiltaksmøter