Ansatte


AINA LYNGLI
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 212
aina.lyngli@ppdvl.no

KENT NYHEIM
Daglig leder/Ped. psyk. rådgiver
Telefon 416 65 454
kent.nyheim@ppdvl.no

TINE OLSEN
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 224
tine.olsen@ppdvl.no

BENT RISJORD
Merkantil avdelingsleder
Telefon 466 10 209
bent.risjord@ppdvl.no

IDA AANES-STRANDA
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 219
ida.stranda@ppdvl.no

HEGE TVERFJELL
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 218
hege.tverfjell@ppdvl.no

IRINA HESTEN
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 217
irina.hesten@ppdvl.no

KJERSTIN DARÉN LOFTESNES
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 221
kjerstin.daren.loftesnes@ppdvl.no

INGER JOHANNE GRØNLI
Spesialpedagog
Telefon 466 10 213
ingerjohanne.gronli@ppdvl.no

LISA VIKANE
Ped.psyk. rådgiver
Telefon 466 10 216
lisa.vikane@ppdvl.no

INGJERD IVERSEN
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 215
ingjerd.iversen@ppdvl.no

ANDREA VIKANE ANDREASSEN
Ped. psyk. rådgiver
Telefon 466 10 211
andrea.vikane.andreassen@ppdvl.no